Tajik Development Gateway на русском языке > Учебник таджикского языка > Учебник таджикского языка – Урок 2 > Учебник таджикского языка – Урок 2 – Упражнения 6-10

Учебник таджикского языка – Урок 2 – Упражнения 6-10

Урок 2

Упражнения 6-10

6. Заполните пропуски предлогами.

Онҳо … мактаб рафтанд. Мо … онҳо пурсидем. Шумо … синфатон даромадед. Ту … кӯчаи дароз гузаштй. Ӯ … муносибати Рӯзи дониш табрик кард. Мо … синфамон як назар андохтем. Муаллима … мактаб даъват кард.

Мо имрӯз … донишгоҳ ҷашн доштем. Мо … Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон панҷ сол хондем. Он … шаҳри Душанбе воқеъ аст. Донишгоҳ боз … Хуҷанд, Кӯлоб, Курғонтеппа ва Хоруғ аст. Мо … дарсгоҳи равшан даре хондем. Онҳо дар лаборатория таҷриба гузаронданд. Донишгоҳ … мо хобгоҳ сохт. Хобгоҳамон … донишгоҳ наздик аст. Рафикам … он ҷо зиндагй кард. Имсол ду факулта … онҳо илова шуд. Ҳар донишҷӯ … факулта кори илмй кард. Ҳамаамон … кор таҷриба андӯхтем. Ин кор … пешравии хоҷагии халқ мухим аст. Ман ва дӯстам … як факулта хондем. Шумо … мохи июн фориғуттаҳсил шудед. Баъд вай … пажӯҳишгоҳ ба кор рафт.. … Тоҷикистон пажӯҳишгоҳ бисёр аст.

7. Раскройте скобки и поставьте глаголы в нужной форме.

Мо либос (пушидан) ва ба куча (рафтан). Ту ба мактабат як назар (андохтан). Ман дубора занг (шунидан). Шумо ба синф (даъват кардан). Ин ҷашн (cap шудан). Онҳо ба кӯча (рафтан).

Соли нави таҳсил cap (шудан). Мо ҳам ҷашни Рӯзи дониш (доштан). Мо дар Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон панҷ сол (хондан). Он дар шаҳри Душанбе воқеъ(будан). Донишгоҳ боз дар Хуҷанд, Кӯлоб, Курғонтеппа ва Хоруғ (будан). Дар Тоҷикистон боз якчанд донишкада (будан). Бинои донишгоҳамон хеле калон (будан). Мо Дар дарсгоҳи равшан даре (хондан) ва дар тачрибахонаи калон кори амалй (гузарондан). Донишгоҳ барои мо хобгох (сохтан). Он ба донишгоҳ наздик (будан). Онҳо дар он ҷо зиндагй (кардан). Донишгоҳамон якчанд факулта (доштан). Имсол як факулта ба онҳо илова (шудан). Ҳар донишҷӯ дар факулта кори илмй (кардан). Он кор аҳамияти калон (доштан). Баъд мо ба пажуҳишгоҳ ба кор (рафтан). Шумо акнун ин ҷо муҳандис (будан). Ман ва дӯстам дар як факулта (хондан). Онҳо имсол дар моҳи июн фориғутгаҳсил (шудан).

8. Ответьте на вопросы.

Рӯзи дониш ҳаво чй тавр буд? Бародарам ва дӯсташ куҷо рафтанд9 Онҳо чӣ пӯшиданд? Муаллимаашон ба онҳо чй гуфт? Чй оғоз ёфт? Ӯ ба муносибати чӣ табрик кард? Муаллима ба кучо даъват кард? Чӣ cap шуд?

Кй ҷашни Рӯзи дониш дошт? Мо дар кадом донишгоҳ хондем? Донишгоҳ боз дар куҷо аст? Дар Точикистон ғайр аз донишгоҳ чӣ мавҷуд аст? Мо дар донишгоҳи давлатй чанд сол хондем? Бинои донишгоҳамон чй тавр аст? Мо дар кучо даре хондем? Мо дар куҷо кори амалй гузарондем? Донишгоҳ барои мо чй сохт? Хобгоҳи мо куҷо аст? Рафиқам куҷо зиндагй кард?

Донишгоҳашон чанд факулта дошт? Имсол боз чанд факулта ба онҳо илова шуд? Ҳар донишҷӯ дар факулта чй кор кард? Ҳамаамон барои чӣ тайёр шудем? Барои пешравии кишвари Тоҷикистон чӣ мухим аст? Ман ва дӯстам дар чанд факулта хондем? Баъд мо ба куҷо ба кор рафтем? Мо акнун ин ҷо кй хастем?Дар Тоҷикистон чӣ бисёр аст?

!Нажмите кнопку для воспроизведения!


9. Выберите правильный вариант из предложенных в скобках.

Якуми июн (бино, ҳаво, мактаб) соф буд. Бародараму дӯсташ (либос, занг, гул) пушиданд ва ба (, ҳаво, мактаб) рафтанд. Онхо аз кӯчаи (дароз, амалй, аввал) гузаштанд. Ӯ ба муносибати Рӯзи дониш (илова, табрик, қабул) кард. Онҳо ба мактабашон як (хоҷагй, таҳсил, назар) андохтанд. Мо (халк, ҷашн, занг) шунидем.

Мо ҳам имрӯз дар (мактаб, синф, хобгоҳ) ҷашни Рӯзи дониш доштем. Мо дар донишгоҳи давлатй (як, ду, панҷ) сол хондем. Мо дар (лаборатория, хобгоҳ, бино) кори амалй гузарондем. Донишгоҳамон якчанд (муҳандис, факулта, ҷашн) дошт. Кори ил(миамон (дарсгоҳи, муносибати, ахамияти) калон дошт. Ҳамаамон акнун ин ҷо (фориғуттаҳсил, донишҷӯ, муҳандис) ҳастем.

10. Переведите с русского языка на таджикский.

Первого сентября мы с братом пошли в школу. В тот день была хорошая погода. Мы прошли длинную улицу и дошли до школы. Учительница вышла на улицу. Она нам сказала: «Здравствуйте! Проходите, пожалуйста» и поздравила с Днём знаний. Мой брат со своим другом вошли в школу. Они окинули взглядом класс. Они услышали звонок. Начался урок таджикского языка. Мы подготовились к уроку.

Мы учились в ТаджГНУ пять лет. У нас тоже был День знаний. Мой брат ушёл в лабораторию. Мы там проводили опыты. Наша работа имела большое значение. Здание общежития находится недалеко от института. Мой друг жил там. В этом году мы окончили университет. Теперь мы работаем (букв являемся) инженерами в исследовательском институте.


Предыдущая страница: «

Следующая страница: »


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
В. Б. Иванов, Е. В. Семенова, Ҳ. О. Хушқадамова

Учебник таджикского языка
для стран СНГ
В двух частях

Часть I
Москва
ИД «Ключ-С»
2009