Tajik Development Gateway на русском языке > Учебник таджикского языка > Учебник таджикского языка – Урок 7 > Учебник таджикского языка – Урок 7 – Упражнения 1-3

Учебник таджикского языка – Урок 7 – Упражнения 1-3

Урок 7

Упражнения 1-3

1. Напишите прописью следующие числительные.
1) 9, 8, 13, 19, 16, И, 31, 49, 0, 25, 76, 82, 275, 567, 890, 543, 756, 934, 688, 1702, 2854, 7541, 6329, 5693, 13635,27391,47524, 85643;
2) Первый, второй, седьмой, десятый, восемнадцатый, тридцатый, сорок третий, шестьдесят второй, пятьдесят третий, сороковой.
2. Ответьте на вопросы.
Кай таваллуд шудед? Падаратон чандсола аст? Модаратон чй? Дар синни чандсолагй ба мактаби миёна рафтед? Шумо дар соати чанд аз хоб мехезед? Шумо дар соати чанд ноништа мекунед? Даре дар соати чанд cap мешавад? Шумо дар соати чанд ба хона меоед? Дар соати чанд шумо даре тайёр мекунед? Дар соати чанд шумо хоб мекунед? Шумо дар кадом рӯзҳо даре мехонед? Шумо кадом рӯз истироҳат мекунед? Имрӯз кадом руз аст? Рӯзи якшанбе шумо ба куҷо меравед? Як сол аз чанд моҳ иборат аст? Ҳозир кадом моҳ аст? Як моҳ аз чанд рӯз иборат аст? Моҳи феврал-чй? Як шабонарӯз чанд соат аст? Як соат аз чанд дақиқа иборат аст? Ҳозир соат чанд аст? Як даре чанд дақиқа давом мекунад? Ҳоло дарси чандум аст? Дарси забони тоҷикй дар як ҳафта чанд маротиба мешавад?
3. Вставьте вместо многоточия подходящее по смыслу обстоятельство времени.
Ман … аз хоб бедор мешавам, либос мепӯшам. … падарам аз идора ба хона бармегардад. Падару модарам … барномаҳои шавқовари телевизионро тамошо мекунанд. … дар донишгоҳ мо чор даре дорем. Дар ошхонаи донишгоҳи мо … хӯрокҳои болаззат тайёр мекунанд. Баҳорон … барф меборад. Тобистон … ҳаво хеле гарм мешавад. Вай дар … панҷ меояд. Вай мегӯяд ки аз ҳафт … гузашт. Соат панду … аст. Шумо дар … ба донишкада меоед? … дарси мо чоряк кам шаш cap мешавад.


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
В. Б. Иванов, Е. В. Семенова, Ҳ. О. Хушқадамова
Учебник таджикского языка
для стран СНГ
В двух частях

Часть I
Москва
ИД «Ключ-С»
2009