Tajik Development Gateway на русском языке > Учебник таджикского языка > Учебник таджикского языка – Урок 7 > Учебник таджикского языка – Урок 7 – Сӯҳбат Беседа

Учебник таджикского языка – Урок 7 – Сӯҳбат Беседа

Урок 7

Сӯҳбат Беседа

— Шумо субҳ кай аз хоб мехезед?
— Одатан ман барвақг мехезам.
— Пагоҳй чй кор мекунед?
— Ноништа мекунам ва сонй кор мекунам: мехонам, менависам, аз тоҷикй ба русй тарҷума мекунам.
— Дирӯз чй рӯз буд: истироҳат ё корй?
— Дирӯз рӯзи корй буд.
— Шумо чй кор кардед?
— Дирӯз рӯзи кори мустақилона буд. Ман мисли ҳар рӯза барвакт аз хоб хестам, ноништа карда, баъд хеле базарба кор кардам: хондам, навиштам, тарҷума аз русй ба тоҷикй кардам.
— Рӯзона шумо чй кор кардед?
— Хӯроки пешин хӯрдам, сонй андаке дам шрифтам ва боз кор кардам.
— Бисер кор кардед?
— Не, он қадар не. Ман ҳанӯз тоҷикиро хуб намедонам ва сует тарҷума мекунам.
— Рӯзи истироҳат кай?
— Баъди пагоҳ.
— Шумо чй кор мекунед?
— Субх каме мехонам, баъд хӯрок мехӯрам ва бегоҳ ба ягон ҷо меравам.
— Ба куҷо меравед?
— Ҳанӯз ба қароре наомадаам.
— Ман пешниҳод мекунам, ки рӯзи истироҳатро бо хам гузаронем ва фақат ба тоҷикй ran занем.
— Ин бисер хуб. Шумо пагоҳ бегоҳй дар хона мешавед?
— Ҳа, чй буд?
— Ман ба шумо занг мезанам ва ба куҷо рафтанамонро маслиҳат мекунем.
— Хуб, ман интизор мешавам. То дидан.
— Хайр, то дидан.
Комментарий
1. Деепричастный оборот ноништа карда позавтракав содержит причастие прошедшего времени (см. стр. 80).
2. Выражение Ҳа, чй буд? означает Да, а что?
3. Выражение ҳанӯз ба қароре наомадаам означает я пока ещё не решил. Форма наомадаам содержит перфект (см. стр. 80).
|


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
В. Б. Иванов, Е. В. Семенова, Ҳ. О. Хушқадамова
Учебник таджикского языка
для стран СНГ
В двух частях

Часть I
Москва
ИД «Ключ-С»
2009