Tajik Development Gateway на русском языке > Учебник таджикского языка > Учебник таджикского языка – Урок 9 > Учебник таджикского языка – Урок 9 – Упражнения 5-10

Учебник таджикского языка – Урок 9 – Упражнения 5-10

Урок 9

Упражнения 5-10

5. Вставьте послелог, где необходимо.
Ба гуфти модарам, ҳар субх аз таги замин баромадани об … мебинем. Дар таги дарахтони бед, дар назди фаввора нишастан вақти тобистони гарм чй халовате дорад! Дар зери хонаамон … фурӯшгоҳҳои зиёде воқеанд. Меҳмонон … одатан дар хучраи калон қабул мекунем. Нимкату курсиҳои паҳлудору мулоим ва мизи гард хам дар ин қисми … хонаанд. Дар ин хучраи сертиреза хӯрок … тайёр мекунем. Дар таги онҳо … қолинчаи майдаи бегул аст.
6. Вставьте предлоги. *
Хонаи ман Академиям илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ аст. … фикри ман, ин беҳтарин
ҷои Душанбе аст. … гуфти модарам, ҳар субҳ … таги замин баромадани обро мебинем фаввора
нишастан вақти тобистони гарм чй халовате дорад! Тирезаҳои ҳар се хучраи мо хиёбони Рудакй
мебароянд. … онҳо шароити хуб фароҳам аст фарши меҳмонхона колини гулдори нарм аст.
Кӯрпачаи сурхи камгул … нимкат аст баъзе меҳмонҳо дар як кунҷи меҳмонхона кӯрпачаҳои
ранга мондаам. Ошхонаи калон … мо аст. Телевизори майдаи кӯҳна … он ҷо … чевони шишагани зарфҳо аст. Хучраи дигари … они ману бародарам аст. Ин хона компютери нав … мизи хосааш ва ду курсии майда низ дорад. Он … ҳайси утоқи кор хам хизмат мекунад. … хамин мизи майдаи корй ва ҷевон-девори калони китоб дорад.
7. Раскройте скобки, поставив глагол в нужной форме.
Ман дар назди Академиям илмҳо зиндагй (кардан). Ба фикри ман, ин беҳтарин ҷои Душанбе (будан). Ту (гуфтан), мо ки хар субх аз тага замин баромадани обро (дидан). Тирезаҳои ҳар се хучраи мо ба пеши хиёбони Рудакй (баромадан). Шумо меҳмононро одатан дар хучраи калон кафл (кардан). Барой онҳо шароити хуб фароҳам (будан). Кӯрпачаи сурхи камгул болои нимкат (будан). Ман аз барои баъзе меҳмонҳо дар як кунҷи меҳмонхона кӯрпачаҳои ранга (мондан). Ошхонаи калон барои мо (будан). Онҳо дар ин хучраи сертиреза хӯрок тайёр (кардан). Мо тановул (кардан) ва дам (гирифтан). Ин хона компютери нав бо мизи хосааш ва ду курсии майда низ (доштан). Он ба ҳайси утоқи кор хам
хизмат (кардан). Барой ҳамин мизи майдан корй ва чевон-девори калони китоб (доштан).
8. Выберите нужный вариант из предложенных в скобках.
Хонаи ман дар назди Академияи (тиббй, илмҳо, ҳунарй) воқеъ аст. (Фаввораи, фурӯшгоқи, ан- ҷоми) асосии пойтахт дар пеши манзили мо аст. Ба гуфти модарам, ҳар субҳ аз (пушти, рун, таги) замин баромадани обро мебинем. Дар (ақиби, таги, болои) дарахтони бед, дар назди фаввора нишас- тан вақти тобистони гарм чй ҳаловате дорад! Тирезаҳои ҳар се хучраи мо ба (пеши, зери, миёни) хиё- бони Рудакй мебароянд. Дар (зери, паҳлуи, рӯи) хонаамон фурӯшгоҳҳои зиёде воқеанд. Се (анҷоми, хучраи, дастшӯяки) калон аз мо аст. Меҳмононро одатан дар хучраи калон (қабул, дарзмол, гул) ме- кунем. Дар рӯи фарши меҳмонхона қолини (кӯҳнаи, камгули, гулдори) нарм аст. (Ҷавони, ҷевони, чи- нивории) калони китоб хам дар ин хона аст. Нимкату курсиҳои пахлудору (мулоим, фарох, хоса) ва мизи (сертиреза, шишагин, гирд) хам дар ин қисми хонаанд. Аз барои баъзе меҳмонҳо дар як кунҷи мехмонхона кӯрпачаҳои (ранга, кӯҳна, сергул) мемонам. Телевизори майдаи кӯхна дар он ҷо болои ҷевони шишагини (қабатҳо, зарфҳо, бедҳо) аст. Дар он чо як (кати, тағора, сачоқ) чубиву як (мабраз, қолин, курсии) паҳлудор аст.
9. Представьте себя владельцем описанной в тексте квартиры и ответьте на вопросы.
Шумо дар куҷо зиндагй мекунед? Манзили шумо дар кадом кӯча воқеъ аст? Шумо чанд хучра доред? Дар пеши хонаи шумо чиҳо аст? Фаввора ба хонаи шумо наздик аст? Модаратон дар бораи фаввораҳо чй мегӯяд? Тирезаҳои хонааатон ба кучо мебароянд? Дар зери хонаи шумо ягон чиз аст? Меҳмононро дар куҷо қабул мекунед? Меҳмонхона чиҳо дорад?
10. Переведите на таджикский.
Я живу рядом с Таджикской Академией наук. Рядом расположен Театр оперы и балета им. Садриддина Айни. По нашему мнению это самый лучший район Душанбе. Ниже расположены площадь им. 800-летия Москвы и главное здание Таджикского государственного национального университета. Как говорит моя бабушка, из нашего окна мы каждый день видим, как из-под земли бьёт вода. Как приятно посидеть летом у фонтана! Все три окна нашей квартиры выходят на проспект Рудакй. Под нашими окнами растут ивы. За ними находятся большие магазины. Мы обычно принимаем гостей в большой комнате.
На полу лежит большой цветастый ковёр. В моей комнате большой книжный шкаф. В этой части дома у нас стоит круглый стол и мягкий диван. Для гостей я кладу цветную курпачу (матрас). Перед ними в угол ставлю японский телевизор. У нас большая кухня. Мы там готовим пищу, едим и беседуем. Над стеклянной полкой висит (букв находится) телевизор. У нас с братом есть своя комната. Там у нас стоит кресло, а под ним — ковёр. В углу стоит компьютер на специальном столике. Комната родителей служит также кабинетом.


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
В. Б. Иванов, Е. В. Семенова, Ҳ. О. Хушқадамова
Учебник таджикского языка
для стран СНГ
В двух частях

Часть I
Москва
ИД «Ключ-С»
2009