Tajik Development Gateway на русском языке > Учебник таджикского языка > Учебник таджикского языка – Урок 8 > Учебник таджикского языка – Урок 8 – Упражнения 3-8

Учебник таджикского языка – Урок 8 – Упражнения 3-8

Урок 8

Упражнения 3-8

3. Вставьте послелог, где необходимо.
Ман гижжак … менавохтам. Мактабамон … боги калон дошт. Мо дар он ҷо ҷӯйборхо … тоза мекардем. Дар чойхонаҳои деворҳояшон кандакоришуда чою нон … мехӯрдем. Вай баъзан ман … ба
ҷои кораш мебурд. Ман тайёраҳо … аз наздик медидам. Дар он ҷо барои бибиам … китобҳо мехондам. Китобҳо … одатан аз китобхонаи шаҳрй мегирифтам. Баъзан навиштаҳоям … чоп мешуданд. Падару модар ва хоҳарчаам … ба аёдати мо меомаданд. Бо дӯсти бачагиам он рӯзҳо … ёдовар мешавем.
4. Вставьте предлоги.
Хонаи мо … шаҳри Душанбе буд. Ман … синфи ханггум … он чо мехондам. … дастаи хунарии йоҳиявӣ … номи мактаб иштирок мекардам. Тобистон … лагери … мактаб дам мегирифтем ва … бог бозй мекардем. Баъзан … саёхати ҷойхои чолиби шаҳр мебаромадем. … чойхонаҳои деворҳояшон кандакоришуда чою нон мехӯрдем. … модаркалонам амаки кенҷаам … аҳли оилааш меистод. Вай … фурӯдгох кор мекард. Вай баъзан маро … чои кораш мебурд. Ман тайёраҳоро … наздик медидам. … модаркалонам … истироҳатгоҳ ҳам мерафтам. … он ҷо шиноварй мекардам ва … бибиам китобҳо мехондам. Китобҳоро одатан … китобхонаи шаҳрй мегирифтам. Ман ҳамон давра мақолаҳо … рӯзнома мефиристодам. … хонаамон … Душанбе кариб намеомадам. Падару модар ва хоҳарчаам … аёдати мо меомаданд…. дӯсти бачагиам Анвар, ки ҳамроҳам ҳоло … донишкада мехонад, он рӯзҳоро ёдовар мешавем.
5. Раскройте скобки, поставив глагол в нужной форме.
Бобову модаркалонам дар шахри Истаравшан зиндагй (кардан). Ман то синфи ҳаштум дар он ҷо ‘(хондан). Ту дар мактаб бисёр фаъол (будан). Шумо ҳам нағз (хондан), ҳам кори чамъиятй (бурдан). Онҳо дар дастаи хунарии ноҳиявй иштирок (кардан). Мо гижжак (навохтан). Мактабамон боги калон (доштан). Мо аввали баҳор дарахт (шинондан) ва ҷӯйборҳоро тоза (кардан). Ту тобистон дар лагери назди мактаб дам (гирифтан) ва дар бог бозй (кардан). Мо баъзан ба саёхати чойхои ҷолиби шаҳр (баромадан). Шумо дар чойхонаҳо чою нон (хурдан). Амаки кенҷаам бо аҳли оилааш (истодан). Вай дар фурӯдгох кор (кардан). Онҳо баъзан маро ба чои кораш (бурдан). Ман тайёраҳоро аз наздик (дидан). Ту дар он ҷо шиноварй (кардан) ва барои бибиат китобхо (хондан). Шумо китобҳоро одатан аз китобхонаи шаҳрй (гирифтан). Ман ҳамон давра мақолаҳо (навиштан) ва ба рӯзнома (фиристодан). Баъзан навиштаҳоям чоп (шудан). Ман ба хонаамон ба Душанбе қариб (омадан). Падару модар ва хоҳарчаам ба аёдати мо (омадан).
6. Выберите нужный вариант из предложенных в скобках.
Ман то синфи (дуюм, ҳаштум, нӯҳум) дар он чо мехондам. Дар^мактаб бисёр (фаъол, нохиявй, кандакоришуда) будам. Ҳам (қариб, баъзан, нагз) мехондам, ҳам кори (кандакоришуда, чамъиятй, ба- чагй) мебурдам. Дар дастаи (хунарии, чолиби, ҷамъиятии) ноҳиявй аз номи (амак, истироҳатгоҳ, мактаб) иштирок мекардам. Ман (гижжак, фурудгоҳ, зумрад) менавохтам. Мо дар он чо аввали баҳор (чойхона, дарахт, даста) мешинондем ва ҷӯйборҳоро тоза мекардем. Баъзан ба (саёхати, суоли, аёдати) чойхои чолиби шаҳр мебаромадем. Хамрохи (бобоям, модаркалонам, бибиям) амаки кенҷаам бо аҳли оилааш меистод. Вай дар (истироҳатгоҳ, фурӯдгох, чойхона) кор мекард. Ман (навиштахо, гиж- жакҳо, тайёраҳо)ро аз наздик медидам. Дар он ҷо (шиноварй, кандакорй, тоза) мекардам ва барои бибиам китобхо мехондам. Китобҳоро одатан аз (китобхонаи, истироҳатгоҳи, чойхонаи) шаҳрй мегирифтам.
7. Ответьте на вопросы.
Хонаи мо дар куҷо буд? Ман то синфи чандум дар он ҷо мехондам? Дар дастаи ҳунарӣ аз номи чй иштирок мекардам? Ман чй менавохтам? Мо дар бог аввали баҳор чй мешинондем ва чй тоза мекардем? Тобистон дар куҷо дам мегирифтем? Баъзан ба саёхати чй мебаромадем? Хамрохи модаркалонам кй бо ахли оилааш меистод? Вай дар куҷо кор мекард? Вай баъзан маро ба куҷо ^ебурд? Ман аз наздик чй медидам? Ба истироҳатгоҳи «Зумрад» бо кй мерафтам? Дар он чо чй кор мекардам ва барои бибиам чй мехондам? Китобҳоро одатан аз кучо мегирифтам? Ман ҳамон давра чй менавиштам ва инҳоро ба кучо мефиристодам? Падару модар ва хоҳарчаам ба аёдати кй меомаданд? Он рӯзҳоро бо кй ёдовар мешавем?
8. Переведите на таджикский.
В то время мы жили в Душанбе. Мой дедушка родился в городе Истаравшан. Мы учились там до седьмого класса. Мой брат был в школе активистом. Он и учился хорошо, и вёл большую общественную работу. Он участвовал в группе художественной самодеятельности. Мы играли на гиджаке. Во дворе нашей школы мы весной сажали деревья и чистили арыки. Он летом отдыхал в лагере. Иногда нас возили на интересные экскурсии в город. В чайхане мы пили чай с лепёшкой. С нами жил мой дяди, который был самый младший в семье матери. Он работал в аэропорту. Он возил моего брата на своё место работы. Я с моим дедушкой ездил в дом отдыха. Там я плавал в реке и читал книги в библиотеке. Мой брат в то время писал статьи и посылал их в газету. Некоторые из его статей были напечатаны. Мои родители иногда нас навещали. Мы всё время вспоминаем те дни с моим другом.


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
В. Б. Иванов, Е. В. Семенова, Ҳ. О. Хушқадамова
Учебник таджикского языка
для стран СНГ
В двух частях

Часть I
Москва
ИД «Ключ-С»
2009