Tajik Development Gateway на русском языке > Учебник таджикского языка > Учебник таджикского языка – Урок 6 > Учебник таджикского языка – Урок 6 – Упражнения 3-8

Учебник таджикского языка – Урок 6 – Упражнения 3-8

Урок 6

Упражнения 3-8

Упражнения
3. Вставьте послелог, где необходимо. *
Баҳор … фасли зеботарини сол мебошад. Он … «арӯси сол» меноманд. Баҳорон борон … бисер меборад. Бойчечак … муждаи баҳор меноманд. Дар ин фасл тоҷикон Иди Наврӯз … ҷашн мегиранд. Пахта … «тиллои сафед» меноманд. Мардум Меҳргон … чашн мегиранд. Пас аз тобистон тирамоҳ … меояд. Ҳама Соли нав … хурсандона пешвоз мегиранд. Мардум ин ид … дар хонаҳояшон пазирой мекунанд. Тобистон тарбуз ва харбуза … мепазад.
4. Вставьте предлоги.
Як сол … чор фасл иборат аст. Табиат мисли арӯсон пироҳани зебо … бар мекунад. Баъд … фасли баҳор тобистон фаро мерасад. Деҳқонон … корҳои саҳрой шурӯъ мекунанд. Донишҷӯён … таътил мебароянд. Мардум … назди кӯл истироҳат мекунанд. Пас … тобистон тирамох меояд. Рӯзи истиқлолияти Тоҷикистон … кишвар васеъ тачлил мегардад. … байни мохдои сентябр ва октябр мардум Иди хосилотро чашн мегиранд. Намоиш … созу суруд баргузор мегардад. Боду хаво … минтақаи Осиёи Марказй тагйир меёбад. … он ҳавои нарм нишоне нест. Сармо … Тоҷикистон нисбат … солҳои пеш тезтар меояд. Истифодаи кувваи барк … ин давра … меъёр зиёд мешавад. Бо анҷом додани сохтмони нерӯгоҳҳои барқй ин қазия аз байн меравад. Мардум ин идро … дастархони пурнозу неъмат пазирой мекунанд.
5. Раскройте скобки, поставив глагол в нужной форме.
Шумо онро «арӯси сол» (номидан). Дарахтон гул (кардан). Баҳорон борон бисёр (боридан), аммо ин борони фораму дилкаш (будан). Мо ба корҳои саҳроӣ шурӯъ (кардан). Баъд аз фасли баҳор тобистон фаро (расидан). Дар тобистон одатан бориш (нашудан). Талабагон ба таътил (баромадан). Ту дар ҷойҳои хушбодуҳаво истироҳат (кардан). Тобистон себу олу (пухтан). Пас аз тобистон тирамох (омадан). Он фасли пурфайз (будан). 9 сентябр Рӯзи истиқлолияти Тоҷикистон дар кишвар васеъ тачлил (гаштан). Солҳои охир боду хаво дар минтақаи Осиёи Марказй чун дар тамоми ҷахон тагйир (ёфтан). Аз он хавои нарм нишоне (набудан). Бо анҷом додани сохтмони нерӯгоҳҳои барқй ин қазия аз байн (рафтан). Мо Соли навро хурсандона пешвоз (гирифтан).
6. Выберите правильный вариант из предложенных в скобках.
Дарахтон (себ, гул, анҷир) мекунанд ва табиат мисли арӯсон (дастархони, бойчечаки, пироҳани) зебо ба бар мекунад. Онро (муждаи, боди, барфи) баҳор меноманд. Баҳорон (харбуза, тарбуз, борон) бисёр меборад, аммо он фораму дилкаш аст. Деҳқонон ба корҳои (фароғатй, сахрой, барқӣ) шурӯь мекунанд. Баъд аз фасли баҳор (тобистон, тирамох, зимистон) фаро мерасад. Дар (тобистон, тирамох, зимистон) хаво хеле гарм мебошад. Талабагон ва донишҷӯён ба (ҷамъоварй, таътил) мебароянд. Мардум дар ҷойҳои хушбодуҳаво, дар назди (кӯл, маҳалла, фурӯш) истироҳат мекунанд. Пас аз (тобистон, баҳор, зимистон) тирамох меояд. Он фасли (хурсандона, пурфайз, пурнозу неъмат) аст. Меваю сабзавот (мепазанд, меоянд, мераванд). Дар ин фасл обу хаво (баргузор, асосй, салқин) мешавад, борон меборад. Дар фасли зимистон ҳаво (хунук, васеъ, вижа) мешавад, барф меборад. Солҳои охир боду хаво (хурд, тагйир, хунук) меёбад. Аз он ҳавои нарм (нишоне, қазияи^ дараи) нест. Истифодаи кувваи (сармо, барк, бод) дар ин давра аз меъёр зиёд мешавад. \
7. Ответьте па вопросы.
Як сол аз чанд фасл иборат аст? Чаро баҳорро «арӯси сол» меноманд? Табиат мисли киҳо
пироҳани зебо ба бар мекунад? Гули аввалини ин фасл кадом аст? Баҳорон борон бисёр меборад, аммо ин борон чй хел аст? Деҳқонон ба чй кор шурӯъ мекунанд? Дар ин фасл тоҷикон чиро чашн мегиранд? Боду ҳаво дар фасли баҳор чй хел аст? Дар тобистон чй? Талабагон ва донишчӯён чй кор мекунанд? Мардум дар куҷо” истироҳат мекунанд? Ҷойҳои писандидаи мардум кадоманд9 Дар фасли тобистон кадом меваҳо мепазанд? Пас аз тобистон чй меояд? Вақти ҷамъоварии чӣ фаро мерасад? Бойгарии асосии Тоҷикистон чист? Дар тирамоҳ обу ҳаво чй хел мешавад? Дар ин фасл кадом ҷашнҳо ҳастанд? Рӯзи истиклолияти Тоҷикистон кай таҷлил мегардад? Дар байни моҳҳои сентябр ва октябр мардум чй ҷашн мегиранд? Истифодаи қувваи барқ дар ин давра чй тавр мешавад? Мардум ин идро чй тавр пазирой мекунанд? Боду ҳаво дар зимистон чй гуна аст? Шумо кадом фаелро дӯст медоред?
8. Переведите на таджикский.
В году четыре времени года: весна, лето, осень, зима. Весну называют «невестой года». Это самое красивое время года. Цветы цветут, и природа как невеста надевает красивое платье. Весной часто идёт дождь, но он приятный и нежный. Крестьяне приступают к полевым работам. Весной таджики празднуют Навруз.
После весны наступает лето. Летом жарко, а осадков почти не бывает. У школьников и студентов начинаются каникулы. Люди отдыхают на берегу рек и озёр. Самые популярные места — долины Варзоба и Ромита. Летом поспевают яблоки, абрикосы, персики, инжир, арбузы и дыни.
После лета приходит осень. Это очень благодатное время года. Наступает время сбора хлопка. Его называют «белым золотом». Это основное богатство Республики Таджикистан. Иногда идёт дождь. В это время воздух свежеет. 9-го сентября народ празднует День независимости Таджикистана. В конце сентября-начале октября празднуют Мехреган — праздник урожая. В парках и на базарах устраивают представления с песнопениями.
Зимой становится холодно. Идёт снег. В последние годы климат в Центральной Азии меняется. От мягкого климата не осталось и следа. В Таджикистане холода наступают раньше. Потребление электроэнергии возрастает. В некоторых местах, особенно в городах, увеличивается её дефицит. После строительства электростанции эта проблема исчезнет. Несмотря на это, все весело встречают Новый год. Этот праздник любит и стар и млад. Люди встречают его за богатым дастарханом.


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
В. Б. Иванов, Е. В. Семенова, Ҳ. О. Хушқадамова
Учебник таджикского языка
для стран СНГ
В двух частях

Часть I
Москва
ИД «Ключ-С»
2009