Tajik Development Gateway на русском языке > Учебник таджикского языка > Учебник таджикского языка – Урок 5 > Учебник таджикского языка – Урок 5 – Текст Оилаи мо Наша семья

Учебник таджикского языка – Урок 5 – Текст Оилаи мо Наша семья

Урок 5

Текст Оилаи мо Наша семья

Оилаи мо калон нест. Ману волидайн, ду бародарам ва хоҳарам. Бародари калониам Ҳусайн барои таҳсил ба шаҳр рафту бознагашт. Ҳоло дар омӯзишгоҳи тиббй кор мекунад. Завҷааш Зеборо дар он ҷо вохӯрд. Модарам нафақахӯр аст. Ӯ гоҳ-гоҳ ба шаҳр меояду боз тез бармегардад.

Тобистон вай дар хоҷагии фермерй кор мекунад. Сардори хоҷагй музди меҳнаташонро имсол баланд бардошт. Падарам ронанда аст. Ӯ мошини шахсй дорад. Вай ҳар рӯз субҳи барвақт ба рохи калон мебарояд, мусофиронро мегирад ва ба шаҳр меравад. Бегоҳ боз ҳамроҳашон бармегардад.

Ман дар шӯъбаи ғоибонаи донишгох мехонам ва дар матбаа кор мекунам. Ҳамроҳи ман 13 кас мехонад. Бо ду нафар аз онҳо дар ҷои кор ҳам вомехӯрам. Онҳо чаяд рӯз пеш ба кор даромаданд. Мо дар факултаи журналиста таҳсил мекунем. Нашрҳои идонаи рӯзномаи коргоҳро мо мебарорем. Дода- рам Азиз ин дафъа ба мо ёрӣ расонд. Ӯ дастпарвари донишгоҳи мо аст. Вай дар факултаи филологияи точик мехонд. Азиз як моҳ пеш аз сафи артиш баргашт. Ӯ аз тайёра бо либоси ҳарбй фуромад. Имсол ӯ ба аспирантура медарояд. Хоҳарам Мадина ҳам мактаби миёнаро хатм мекунад. Номи ӯро аллакай ба рӯйхати довталабон барои гирифтани медали тилло дароварданд. Мо обрӯи оилаамонро баланд мебардорем. Ман баъди хатми донишгоҳ ба зодгоҳам бармегардам. Ба идораи рӯзномаи вилоятиамон «Хақикати Кӯрғонтеппа» ё ба ягон ҷои дигар ба кор медароям.

Комментарий

1. «Ҳақиқати Кӯрғонтеппа» «Кургантюбинская правда» — название газеты в городе Курган-Тюбе. Кӯрғонтеппа Курган-Тюбе — столица Хатлонской области (вилояти Хатлон). Раньше была Кургантюбинская область (вилояти Кӯрғонтеппа), со временем были объединены две области — Кулябская и Кургантюбинская — и образована Хатлонская область.

2. Запомните распространённые выражения:

|

Ба кор даромадан устроиться на работу;

Аз саф баромадан прекратить службу, демобилизоваться.

3. Нашрҳои идона праздничные выпуски, -ҳо — показатель множественного числа. Мусофиронро мегирад он набирает пассажиров, -он — также показатель множественного числа (см. стр. 37).


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
В. Б. Иванов, Е. В. Семенова, Ҳ. О. Хушқадамова
Учебник таджикского языка
для стран СНГ
В двух частях

Часть I
Москва
ИД «Ключ-С»
2009