Tajik Development Gateway на русском языке > Учебник таджикского языка > Учебник таджикского языка – Урок 5 > Учебник таджикского языка – Урок 5 – Упражнения 5-11

Учебник таджикского языка – Урок 5 – Упражнения 5-11

Урок 5

Упражнения 5-11

5. Вставьте предлоги.

Бародари калониам … таҳсил … шаҳр рафт. Ҳоло … омӯзишгоҳи тиббй кор мекунад. Завҷаашро … он ҷо вохӯрд. Модарам гоҳ-гоҳ … шаҳр меояд. Тобистон … хоҷагии фермерй кор мекунад. Падарам қар рӯз субҳи барвақт … роҳи калон мебарояд. Ман … шӯъбаи ғоибонаи донишгоҳ мехонам. Бо ду нафар … онҳо дар ҷои кор ҳам вомехӯрам. Онҳо чанд рӯз пеш … кор даромаданд. Додарам ин дафъа … мо ёрй расонд. V як моҳ пеш … сафи артиш баргашт. Ӯ … тайёра … либоси ҳарбй фуромад. Номи ӯро аллакай … рӯйхати довталабон дароварданд. Ман … хатми донишгоҳ … зодгоҳам бармегардам. Ман … идораи рӯзнома ё ба ягон ҷои дигар … кор медароям.

6. Вставьте, где нужно, послелог.

Завҷааш Зебо … дар он ҷо вохӯрд. Модарам … нафақахӯр аст. Сардори хоҷагй музди мехнаташон … имсол баланд бардошт. Падарам … ронанда аст. Ӯ мусофирон … мегирад ва ба шаҳр меравад. Нашрҳои идонаи рӯзномаи коргоҳ … мо мебарорем. Хоҳарам хам мактаби миёна … хатм мекунад. Номи ӯ … аллакай ба рӯйхати довталабон барон гирифтани медали тилло дароварданд. Мо обрӯи оилаамон … баланд мебардорем. Ман баъди хатми донишгоҳ … ба зодгоҳам бармегардам.

7. Раскройте скобки, поставив глагол в нужной форме.

Оилаи шумо калон (набудан). Бародари калониам аз шаҳр (бознагаштан). Ту дар омӯзишгохи тиббй кор (кардан). Завҷааш ӯро дар он чо (вохӯрдан). Шумо ба шаҳр тез (баргаштан). Сардори хоҷагй музди меҳнаташонро имсол баланд (бардонгган). Падараш ронанда (будан). Ман мошини шахсӣ (доштан). Вай ҳар рӯз субҳи барвақт ба роҳи калон (баромадан). Мо бегох боз ҳамроҳашон (баргаштан). Ман ҳамроҳи 13 кас (хондан). Ту бо ду нафар аз онҳо дар ҷои кор ҳам (вохӯрдан). Онҳо чанд рӯз пеш ба кор (даромадан). Мо дар факултаи журналиста таҳсил (кардан). Онҳо нашрҳои идонаи рӯзномаи коргоҳро мо (баровардан). Додарам ин дафъа ба мо ёрӣ (расондан). Ӯ як моҳ пеш аз сафи артиш (баргаштан). Ман аз тайёра бо либоси ҳарбй (фуромадан). Имсол ту ба аспирантура (даромадан). Мо обрӯи оилаамонро баланд (бардонгган). Ман баъди хатми донишгоҳ ба зодгоҳам (баргаштан).

8. Ответьте на вопросы.

Оилаи мо чй хел аст? Бародари калониам барои таҳсил ба куҷо рафт? Ҳоло дар кучо кор мекунад? Завҷаашро дар куҷо вохӯрд? Модарам кист? Ӯ гох-гоҳ ба кучо меояд? Тобистон вай дар куҷо кор мекунад? Падарам кист? У чй дорад? Ман дар кучо мехонам? Ҳамроҳи ман чанд кас мехонад? Бо ду нафар аз онҳо дар куҷо вомехӯрам? Мо дар куҷо тахсил мекунем? Нашрҳои идонаи рӯзномаи коргоҳро мо мебарорем? Номи додарам чист? Ӯ дастпарвари куҷо аст? Вай дар кучо мехонд? Азиз як моҳ пеш аз кучо баргашт? Ӯ аз тайёра бо чй фуромад9 Имсол ӯ ба кучо медарояд? Хоҳарам Мадина чй хатм мекунад? Ман баъди хатми донишгох ба кучо бармегардам?

!Нажмите кнопку для воспроизведения!


9. Переведите следующие словосочетания.

Большая семья, заочное отделение, медицинское училище, средняя школа, военная форма, золотая медаль, список кандидатов, выпускник университета, после окончания университета, честь нашей семьи, областная газета, поднимать заработную плату, сходить с самолёта.

10. Выберите правильный вариант из предложенных в скобках.

Бародари калониам барои (нашр, таҳсил, тайёра) ба шаҳр рафту бознагашт. Ҳоло дар омӯ- зишгоҳи (тиббй, вилоятй, миёна) кор мекунад. Ӯ гоҳ-гоҳ ба шахр меояду боз тез (мебарояд, медарояд, бармегардад). Ӯ (идораи, омӯзишгоҳи, мошини) шахсй дорад. Вай хар рӯз субҳи барвақт ба роҳи калон (мебарояд, медарояд, бармегардад). Бегоҳ боз қамроҳашон (мебарояд, медарояд, бармегардад). Ман дар шӯъбаи (вилоятӣ, миёна, ғоибонаи) донишгоҳ мехонам. Бо ду нафар аз онҳо дар ҷои кор ҳам (мебарорам, вомехӯрам, мебардорам). Онхо чанд рӯз пеш ба кор (дароварданд, даромаданд, бар- кашиданд). Нашрҳои идонаи рӯзномаи коргоҳро мо (мебарорем, мебардорем, бармекашем). Ӯ (даст- парвари, волидайни, довталаби) донишгоҳи мо аст. Ӯ аз тайёра бо (матбааи, либоси, медали) ҳарбӣ фуромад.

11. Переведите на таджикский.

Мы живём в одном доме с родителями. Наша семья небольшая. Мой брат уехал учиться в город. Там он встретил свою будущую жену (букв. пару). Она работает в медучилище. Моя мать — пенсионерка. Она иногда приезжает в город. Она быстро возвращается в деревню. Мы работаем в фермерском хозяйстве. Мой отец — водитель. Владелец хозяйства в этом году повысил ему зарплату. У него своя машина. Он набирает пассажиров и едет в город. Моя сестра учится на заочном отделении факультета журналистики. Иногда она работает в типографии. Там она готовит праздничные выпуски газеты. Наш младший брат демобилизовался. Он пришёл домой в военной форме. Другая моя сестра окончила школу с золотой медалью. Она вернётся в свой родной город (букв в место рождения). Она там будет работать в редакции.


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
В. Б. Иванов, Е. В. Семенова, Ҳ. О. Хушқадамова
Учебник таджикского языка
для стран СНГ
В двух частях

Часть I
Москва
ИД «Ключ-С»
2009