Tajik Development Gateway на русском языке > Учебник таджикского языка > Учебник таджикского языка – Урок 3 > Учебник таджикского языка – Урок 3 – Упражнения 7-11

Учебник таджикского языка – Урок 3 – Упражнения 7-11

Урок 3

Упражнения

7. Заполните пропуски предлогами.

Вай … маркази шаҳр зиндагй мекунад. Пагоҳ онҳо … деқааш мераванд…. ин ҷо боғи фароғат низ каст. То ин ҷо … шаҳр такрибан як соат роҳ аст. Ӯ … ин боғ одатан истироҳат мекунад. Хонаи модаркалонаш … деҳа аст. Онҳо … истгоҳи автобус мераванд. Автобус … роҳи калон мерасад ва … шаҳр берун меравад. Вай … дарича нигоҳ мекунад. … пахтазор ҷӯй мегузарад, ки … он оби чашма мерезад.

Автобус … кӯҳи баланд мегузарад. … кӯҳ тайёра мепарад. Мардум гӯсфанд … чаро мебарад. Ин писар … баландй меистад. Автобуси онҳо … наздикии деҳд меистад. Автобус … роҳи дигар мерасад. Онҳо бо ҳам … хонааш мераванд. Зулайхо … хотир овард, ки онро «фарзанди офтоб» меноманд. Тағояш… истиқболи онҳо меояд.

8. Раскройте скобки, поставив глагол в настояще-будущем времени.

Онқо ёздах сол (доштан). Мо нафақахӯр (будан). Онҳо бо хам ба хонааш (рафтан). Ту он ҷо сайр (кардан). Дар ин ҷо боги фароғат низ (будан). Ӯ дар ин боғ одатаи истироҳат (кардан). Пагоҳ шумо ба дехаш (рафтан). То дехаашон аз шахр такрибан якуним соат роҳ (будан). Мо ба истгоҳи автобус (рафтан). Ӯ буз ба чаро (бурдан). Автобус (омадан) ва ту савор (шудан). Автобус ба ҷода (расидан) ва аз шахр берун (рафтан). Ман ба дарича нигоҳ (кардан). Ҳаво гарм (шудан). Зулайхо ангурканй (дидан). Автобус аз назди кӯҳи баланд (гузаштан). Ман сари баландй (истодан) ва нон (хӯрдан). Шумо саҳрои васеь (дидан). Мардум пахта (чидан). Ту дар бораи пахта чй (гуфтан)? Оби чашма ба ҷӯй (рехтан). Онҳо дар наздикии деҳ (истодан). Мо ба истиқболи онҳо (омадан). Пушти куҳ ҳавопаймо (паридан).

9. Ответьте на вопросы.

Зулайхо чанд сол дорад? Вай дар куҷо зиндагй мекунад? Майдонаш чй дорад? Дар ин бог кй истироҳат мекунад? Хонаи модаркалонаш дар кучо аст? То деҳаашон аз шахр тақрибан чанд соат роҳ аст? Онхо ба деҳааш кай мераванд? Онҳо ба куҷо мераванд? Автобус ба чй мерасад? Кй ба дарича нигох мекунад? Ҳаво чй тавр мешавад? Зулайхо чй мебинад? Манзараи кандани ангур чй тавр аст? Автобус аз назди чй мегузарад? Пушти куҳ чй мепарад? Мардум бузу гӯсфанд ба куҷо мебарад? Як писар дар куҷо меистад ва чй мехӯрад? Мардум чй мечинад? Зулайхо чй ба хотир овард? Аз пеши пахтазор чй мегузарад? Оби чашма ба куҷо мерезад? Автобуси онҳо дар куҷо меистад? Кй ба истиқболи онхо меояд? Онхо ҳамроҳ ба кучо мераванд?

!Нажмите копку для воспроизведения!

10. Выберите правильный вариант из предложенных в скобках.

Зулайхо ёздах (бог, сол, буз) дорад. Вай дар маркази (шахр, теппа, деҳ) зиндагй мекунад. Майдони калонаш (гӯсфанди, баландии, гулзори) зебо дорад. Дар ин ҷо боги (истиқбол, ангурканй,фарогат ) низ хает. Модаркалонаш (нафақахӯр, хоҳар, таго) аст. Пагоҳ онҳо ба деҳааш (мепаранд, мераванд, меандозанд). Онҳо ба (пахтазор, гулзор, истгоҳ) мераванд. Автобус меояд ва онҳо (баланд, савор, сайр) мешаванд. Ӯ ба (дарича, чашма, хона) нигоҳ мекунад. (майдон, ангур, хаво) гарм мешавад. Автобус аз назди (кӯҳи, пахтазори, тайёраи) баланд мегузарад. Автобус ба (даричаи, роҳи, боги) дигар мерасад. Мардум пахта (мепаранд, мечинанд, мекашанд). Зулайхо … хотир овард, ки онро «фарзанди (манзара, модаркалон, офтоб») меноманд. Аз пеши пахтазор чуй мегузарад, ки ба он оби (чашма, тепла, ош) мерезад.

11. Переведите с русского на таджикский.

Зулейха с бабушкой живёт в центре города. Ей одиннадцать лет. В городе есть большая площадь. На ней есть красивый цветник. Зулейха гуляет там. Здесь есть также парк отдыха. Её бабушка пенсионерка. Она обычно отдыхает там. Её дом в деревне. Утром они едут в деревню.

Они стоят на остановке. Подходит автобус. Они садятся. Они выезжают из города. До деревни полтора часа пути. Зулейха смотрит в окно. Они видят сбор винограда. Другие люди гонят коз и овец на пастбище. У дороги мальчик ест хлеб. За горой летит самолёт. Они выезжают на другое шоссе. Они видят хлопковые поля. Люди убирают хлопок. Зулейха вспомнила, что про него говорят «дитя солнца». Рядом с хлопковым полем течёт ручей, в который впадает вода из источника. Автобус останавливается. Их встречает её дядя. Они вместе идут к нему домой.


Предыдущая страница: «

Следующая страница: »


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
В. Б. Иванов, Е. В. Семенова, Ҳ. О. Хушқадамова

Учебник таджикского языка
для стран СНГ
В двух частях

Часть I
Москва
ИД «Ключ-С»
2009