Tajik Development Gateway на русском языке > Учебник таджикского языка > Учебник таджикского языка – Урок 20 > Учебник таджикского языка – Урок 20 – Упражнения 1-3

Учебник таджикского языка – Урок 20 – Упражнения 1-3

Урок 20

Упражнения 1-3

1. Переведите примеры с причастием долженствования.
Пас аз даре бачаҳо ба китобхона рафтанд. Дар роҳ Рашид аз дӯсташ пурсид: «Ту аз китобхона кадом китобро гирифтанй ҳастӣ»? Шумо романи «Дохунда»-и С. Айниро хонданиед? Имрӯз худатон намеомадед, пагоҳ ба хонаатон рафтанй будам. Баҳодур ба аёдати бародараш рафтанй. Ман имрӯз факат ба китобхонй машғул шуданй. Соҳибхонаҳои ҳавлиҳои дигар низ бо мо ҳамкорй карданй шуданд. Вай ин мақсадро ҳанӯз пеш аз мавсими пахтачинй гуфтанй буд. Падарам бештарин ранги чизҳои бофтаниашро худ тайёр мекард. Вай рафтанй шуда буд, ки Пӯлод сари роҳашро гирифт. Ту кори худатро дон ва ба ман насиҳат доданй нашав! Ин чо ватани ман, ман ин ҷо зоида шудаам, дар ин чо худоро шукр ба синни пирй расидаам, фақат ҳамин ҷо аз дунё чашм пӯшиданиам. «Қуръон» китоби муқадцас аст ва қасам ба номи ин китоб ношикастанист. Фурӯшанда аз харидор мепурсад: Шумо тарҷумаи «Шоҳнома»-ро хонданиед, ё матни аслӣ? Ҷашни Абӯабдуллоҳи Рӯдакй дар Маскав рӯйдоди фаромӯшношуданй буд.
2. Перепишите предложения, заменив причастие долженствования на конструкцию с глаголом хостам.
Образец: Ту аз китобхона кадом китобро гирифтанй ҳастй? —у Ту аз китобхона мехохй кадом
китобро гирй?
Ба шуниди ман, туро ба ким-кадом мактаби Тошканд фиристоданй хастанд. Ман китобамро диҳам, ё ки худат китоб хариданӣ ҳастй? Ҳар гоҳ ки модар коре карданй шавад, фарзандонаш зуд ба ёрй мерасанд. Баъзе вақт ба пеши ман ҳамингуна масъалаҳоро монда, маро ба мунозира кашиданй мешуд. Аз он ки Сафар духтур шуданй аст, ман кайҳо боз хабар доштам. Ман гуфтанй кастам, ки дар ин кирдори ӯ чй сирре хает? Қиссаи рӯзи истироҳатро гуфтанй будам. Аз байни одамон писараке аз кӯчае гузаштанй шуд. Ба зодрӯзи дугонаам гулдаста тӯҳфа карданиям. Музаффар ба хона омаду чизе нагуфт, ба фикрам ӯ маро табрик карданй буд.
3. Переведите примеры с глаголом гирифтам.
Майлаш, ran задан гиред! Рӯз торик шудан гирифт. Аз ин ҳол бадани Ҳасан ларзида, дилаш тез- тез задан гирифт, ба ҳадде ки овози зарбаи дилашро худаш мешунид. Борон ки борид, кӯчаҳо пур аз лой шудан мегиранд. Пас боз занг заданд ва ҳар кас ба синфи худ даромада, ҳаррӯзагй барин даре хондан гирифт. Ҳамин тавр рӯзҳо, моҳҳо ва солҳо паи ҳам гузаштан мегирифтанд. Ҳар чй мепурсида бошй, пурсидан гир! £адридцин Айнй шеърҳои дӯстдоштаашро дар коғазпораҳо навишта мегирифт.


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
В. Б. Иванов, Е. В. Семенова, Ҳ. О. Хушқадамова
Учебник таджикского языка
для стран СНГ
В двух частях

Часть I
Москва
ИД «Ключ-С»
2009