Tajik Development Gateway на русском языке > Учебник таджикского языка > Учебник таджикского языка – Урок 17 > Учебник таджикского языка – Урок 17 – Текст Рейси 632 Рейс 632

Учебник таджикского языка – Урок 17 – Текст Рейси 632 Рейс 632

Урок 17

Текст Рейси 632 Рейс 632

Маро ба сафари хизматӣ ба шаҳри Душанбе фиристоданд Чиптаи “Тоҷик Эйр (Tajik Air)”-po харида, ба фурудгоҳи Домодедоваи Маскав раҳсипор гаштам. Вақте ки ба фурудгоҳ расидам, аз баландгӯяк ба забони тоҷикӣ эълоне шунидам: “Бақайдгирии мусофирони рейси 632 Москва- Душанбе дар назди бахшҳои 71-73 гузаронида мешавад” Ин эълон ба забонҳои русию англисй низ садо дод Агар шумо ба Тоҷикистон равед, донед, ки ин навъи хизматрасонй падидаи нав дар фурудгох аст.
Ман навбат гирифта, бағоҷамро супурдам ва чиптаамро гирифтам. Хушбахтона, борам аз 20 килограмм зиёд набаромад. Боз аз баландгӯяк овози маҳини хонуме ба гӯш расид, ки ба забони тоҷикӣ ба мусофирон хабар расонд* “Саворшавй ба рейси 632 Москва-Душанбе аз сектори «Б» шурӯъ мешавад”. Ман аз роҳрави сабз аз гумрук гузашта, ба қисми гузариш аз марз омадам. Зане ба забони тоҷикӣ аз банда пурсид: “Ба Душанбе аз ин тараф равам?” Ман ҷавоб додам: “Бале, аз ин ҷо” ва ӯ аз қафоям истод. Агар ба сафар бароед, якчанд калимаи забони он давлатро азхуд кунед
Яке аз марзбонон дар шиносномаам мӯҳр гузошт ва мо ба шӯъбаи бозрасии амният расидем. Пас аз он ки аз қайдгирии расмӣ гузаштем, ҳар касе аз паи коре гашт. Баъзе мусофирон ба мағозаҳо даромаданд, қисми дигарашон аз мошини хоса чойи гарм гирифта, ба курсиҳо нишастанд ва дам гирифтанд. Ман хам дар барашон нишаста, мунтазири парвоз шудам. Бо ин рейс асосан муҳоҷирони меҳнатии тоҷик аз’Русия ба Тоҷйкистон бармегаштайд.
Баногоҳ хама хестанду ба’тарафи баромадгок баросёмавор рафтанд. Намоянцаи “Тоҷик Эйр” бо овози баланд ба ҳама муроҷиат кардГ “Дар як қатор истед! Аввал зайҳою мӯйсафедон бояд гузаранд!” Мо яке паи ҳамдигар дохили’ ҳавопаймо шудем. Аз баландгӯяк эълон пахш гардид: “Камарбандҳой худро бубандед”. Баъд стюардесса аз наЗДй курсиҳо гузашта, иҷрои ин амалро назорат кард. Ҳавопаймои мо парида, боло баромад
Вақти парвоз аз Маскав то Душанбе чор соату бист дақиқа аст. Агар шумо ҳамроҳатон китоб ё рӯзномаҳо гиред, хуб мешавад. Пас аз як соат ба мо хӯрок оварданд. Ҷавонмарде, ки паҳлӯям нишаста буд, хӯрокамро гирифта, ба ман дод, вале худаш чизе нахӯрд Баъд ман дидам, ки ӯ ба пеш хам шуд ва рангаш парид. Ин лаҳза ба сӯям нигоҳ кард, вале чизе нагуфт. Чун ман хеле хаста будам, зуд хобам бурд.
Вақте ки аз хоб бедор шудам, дидам, ки он шахе дар паҳлӯям нест. Ҷояш холй буд. Ба ҳамсояи дигарам саволомез нигоҳ кардам ва ӯ гуфт. “В ай касал шуд. Аз даҳонаш хун рафт ва ӯро ба курсиҳои пеш бурданд”. Пас аз чанде стюардесса аз микрофон эълон кард: “Агар дар байни мусофирон духтур бошад, хоҳиш мекунам инҷо ояд” Ҳамон зане, ки ӯро қаблан дида будам, пеши вай рафт ва пурсид, ки чй ran шудааст? Баъд беморро муоина карда, ба танаш дору гузаронд. Агар худатонро бад ҳис кунед, пеш аз сафар аз муоинаи духтур гузаред.
Вакте ки мо дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе фурӯд омадем, мошини “Ёрии таъҷилӣ” ба пешвозамон баромад. Духтуре вориди ҳавопаймо гашт ва он хонум ба ӯ фаҳмонд, ки ба назараш ҷавонмард хунравии мсъда дошт Беморро бо он мошини “Ёрии таъҷилӣ” бурданд
Мо аз нардбон поин омадем ва ба автобус савор шудем. Дар толори фурудгоҳ ба мо Варақаи назорати муҳочиратӣ доданд Агар он варақаро вақти дохили ҳавопаймр будан гирифта пур кунед, вақтатонро сарфа мекунед. Ии варақа ранги пурсишнома буда, онро бояд пур мекардем Дар он ҷо ном, номи падар, насаб, санаи таваллуд (рӯз/мох/сол), ҷинс (мард/зан), рақами шиноснома, шақрвандӣ, мақсади ташрифро навишта, дар бораи ҷониби даъваткунанда (номи шахеи ҳуқуқӣ ё ҷинсӣ, суроға) ва гайра маълумот додем. Баъд дар як муддати кӯтоҳ бағоҷамонро доданд ва мо сӯи шақр рафтем.

Комментарий

1. Запомните распространённые словосочетания: сафари хизматй командировка, служебная поездка; қисми гузариш аз марз линия пересечения границы; шӯъбаи бозрасии амният паспортный контроль; камарбандҳои худро бубандед пристегните ремни; мухоҷирони мехнатй трудовые мигранты;
аз паи коре шудан заниматься каким-либо делом.
2. Слово банда букв слуга, Ваш покорный слуга в вежливой речи часто используется вместо местоимения «я».
Зане аз банда пурсид.» Зане аз май пурсид. Одна женщина меня спросила.
3. Запомните распространённые фразы и выражения:
Бақайдгирии мусофирои дар иазди бахши 71 гузаронида мешавад. Регистрация пассажиров проходит в секции 71.
Рангаш парид он побледнел.
Хобам бурд я заснул.
Чй ran шудааст? Что случилось?
4. В предложении Ӯро қаблан дида будам Я её раньше видел употреблено преждепрошедшее время (см. стр. 112).


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
В. Б. Иванов, Е. В. Семенова, Ҳ. О. Хушқадамова
Учебник таджикского языка
для стран СНГ
В двух частях

Часть I
Москва
ИД «Ключ-С»
2009