Tajik Development Gateway на русском языке > Учебник таджикского языка > Учебник таджикского языка – Урок 16 > Учебник таджикского языка – Урок 16 – Упражнения 1-2

Учебник таджикского языка – Урок 16 – Упражнения 1-2

Урок 16

Упражнения 1-2

1. Прочитайте и переведите.
Дар ошхона ҳар гуна хӯроки гарми болаззат тайёр карда мешавад. Маҳсулоти корхонаи Хучанд ба хориҷа низ фиристода мешавад. Дар назди катҳо чароғпоя гузошта шудааст, ки он барои хондани рӯзнома ё маҷалла равшанй медиҳад. Рӯи саҳрои васеъ бо алафҳои кабуд, гулҳои сурх пӯшида шудааст. Дар ин бозор сабзавоти мухталиф фурӯхта мешаванд. Ин меваҷот аз кучо оварда мешаванд? Ин дарахти тут аз даста бобоям шинонда шудааст.
2. Преобразуйте действительный залог в страдательный без указания носителя действия так, чтобы подчёркнутые слова были подлежащим.
Образец: Дар фасли тирамоҳ тоҷикон Мехргощю ҷашн мегиранд. —> Дар фасли тирамоҳ Меҳргон ҷашн гирифта мешавад.
Ман китобхои дарсиро ҷо ба ҷо гузоштам. Мардум гуфтахои ТУРО шунидаанд. Пирамард дари кучаро кушод. Мехмононро одатан дар хучраи калон кабул мекунем. Точикону афгонхову эронихоро хамзабон меноманд. Мо асархои баландмазмуни шоиру нависандагони точикро дар асл мутолиа менамоем. Давлат вазифахои нихоят мухимро дар назди Института забои ва адабиёти ба номи Рӯдакй гузоштааст. Донишчӯён дар байни хамсинфони худ ин мачалларо па^н кардаанд. Ин корро ҳатман сарфи назар аз ҳамаи мушкилотҳо бояд анчом дод.


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
В. Б. Иванов, Е. В. Семенова, Ҳ. О. Хушқадамова
Учебник таджикского языка
для стран СНГ
В двух частях

Часть I
Москва
ИД «Ключ-С»
2009