Tajik Development Gateway на русском языке > Учебник таджикского языка > Учебник таджикского языка – Урок 13 > Учебник таджикского языка – Урок 13 – Упражнения 6-9

Учебник таджикского языка – Урок 13 – Упражнения 6-9

Урок 13

Упражнения 6-9

6. Проспрягайте глаголы в форме перфекта.
Ман аз дӯсти худ хат гирифтаам. Ман ба шаҳри Душанбе рафтаам. Ман ин филмро надидаам. Ман ин мактубро навиштаам. Ман ҳанӯз асарҳои Саъдии Шерозиро нахондаам.
7. Прочитайте и переведите.
Аз хатми донишгоҳ инҷониб бо Ҳалим вонахӯрдаам. Як тарафи деҳаамонро кӯҳҳо иҳота кардаанд, аз тарафи дигари он дарён Вахш ҷорй аст. Саъдии Шерозй дар асарҳояш одамонро ба меҳнатдӯстӣ, ростгӯй ва адолат даъват кардааст. Душанбе дар водии Ҳисор ҷойгир шудааст. Ҳар як нависандаи тоҷик аз Садриддин Айнй бисер чизҳои даркорӣ омӯхтааст. Ман ҳамаи асарҳои ин шоир ва нависандаи бузургро хондаам ва нағз медонам.
8. Прочитайте и перескажите близко к тексту.
Tape ё ваҳм аз тавонотарин ҳиссиёт аст. Ривоят мекунанд, ки дар замони қадим ба кишваре вабо омадааст. Подшоҳи мамлакат шахси одил, раиятпарвар будааст. Хашмгин ба чустуҷӯи вабо баром адааст ва дар биёбоне ба ӯ дучор омада, аз меҳмони нохонда пурсидааст:
— Ин дафъа чӣ қадар табааи маро бо худ хоҳй бурд?
— Ҳазор кас! — ҷавоб додааст вабо ва кори мусибатосори худро анҷом дода, аз он кишвар рафтааст.
Аз қазо баъди муддате он подшоҳ бо вабо дубора вохӯрда, маломаташ кардааст, ки ба ваъда вафо накардааст, ба ҷои як ҳазор панҷ ҳазор касро аз раияти ӯ нобуд сохтааст.
— На, — гуфтааст вабо. — Ин кори ман нест. Чаҳор ҳазор касе, ки ту мегӯй, худ аз таре мурданд.
Слова к упражнению:
аз худ кардан (чизеро) осваивать, учить
вабо суи{ холера
вафо кардан глаг
ба ваъда вафо кардан….быть верным, преданным,
ваҳм сущ. страх, ужас
казо сущ случай, событие
маломат кардан (касеро) упрекать (кого-л )
мусибатсор прил зд. несущий несчастья
нохонда прил незваный
одил прил справедливый
ривоят сущ
ривоят мекунанд, ки предание, легенда;
ходят легенды, что…; рассказывают, что…
раият сущ подданный
раиятпарвар л/жл. заботящийся о своих под данных
табаа сущ подданный
хашмгин разгневанный
ҳиссиёт сущ чувства, ощущения
9. Прочитайте и перескажите близко к тексту.
Як шикорчй буд, вале ҷуръати зиёде надошт. Ӯ сӯи ҷангал рафта дид, ки ҳезумкаше машғули кор аст. Пурсид, ки дар ҳамин наздикиҳо шер ё хонаи онро надидааст? Ҳезумкаш ҷавоб дод:
Дидаам. Ана хозир ман ба ту шерро нишон медихам.
Шикорчй аз шунидани ин ran рангаш парид, пойхояш ларзид.
Не-е, бубахшед маро. Ман мехостам роҳи шерро бубинам, на худи онро.


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
В. Б. Иванов, Е. В. Семенова, Ҳ. О. Хушқадамова
Учебник таджикского языка
для стран СНГ
В двух частях

Часть I
Москва
ИД «Ключ-С»
2009