Tajik Development Gateway на русском языке > Учебник таджикского языка > Учебник таджикского языка – Урок 11 > Учебник таджикского языка – Урок 11 – Упражнения 1-7

Учебник таджикского языка – Урок 11 – Упражнения 1-7

Урок 11

Упражнения 1-7

1. Образуйте положительные и отрицательные формы повелительного наклонения простых глаголов.
Пурсидан, гирифтан, хӯрдан, шунидан, хестан, гуфтан, фармудан, навиштан, овардан, будан, нишастан, омадан, шустан, овардан, додан, рафтан.
2. Прочитайте и переведите.
Ту ин китобро хон! Чаро он қадар дур рафтӣ, наздиктар ой! Ҳар пагоҳ варзиш кун. Маро ҳамроҳи худ баред. Агар боз савол дорӣ, бипурс, аз мо ҷавоб бигир. Акнун ба хонаатон раведу истироҳат кунед. Ҳеҷ гоҳ дурӯғ нагӯй. Он ҷо ки намак хӯрдй, намақцон нашикан (посл.). Аввал бубин ҷои худ, баъд бимон пои худ. Лутфан, худро шинос кунед. Кори имрӯзаро ба фардо нагузор. Бидон, ки ибтидои ҳар гуна кор аз мактаб cap мешавад. Аввал ин китобро бихон, баъд ran зан.
3. Перепишите. Глаголы в скобках переведите на таджикский язык формами повелительного наклонения.
Ту ошро бо қошуқ (не есть). Ту ба вай хат (написать). Шумо ин китобро (прочитать). Ин китобҳоро ба китобхона (относить). Ту ӯро дар ин бора (не спрашивать). Дигар ба ин ҷо (не ходить). Канй, ин ҷумларо (читать). Марҳамат кунед, коратонро -говорить). Бемалол бошад, намак ва мурч (давать). Лутфан, дар бораи оилаи худ ба мо (рассказать). Канй, тезтар ба хона (входить). Ту аз мизи кориам ҳеҷ чиз (не брать).
4. Глаголы в скобках поставьте в форме повелительного наклонения. Переведите диалог.
Дарси забони точикй
Муаллим: — Салом!
— Салом!
— Саҳифаи понздахуми китоби дарсиро (кушодан).
— Сайид, ту ҳам китобро (гирифтан).
— Муаллим, ба ман ҷавоб (додан). Сарам дард мекунад.
— Сайид, ҳатман ба назди духтури донишгоҳ (рафтан).
Муаллим ба донишҷӯёни дигар муроҷиат мекунад: — Канй, (гуфтан), чиро дар он саҳифа мебинед?
— Панду насиҳат дар ашъори шоирон.
— Онро аввал мустақилона (хондан)!
— Муаллим, ман хондам.
— Азиз, ту (нишастан). Азамат, китобро (гирифтан) ва як-ду пандро барои ҳама (хондан).
— «Ба кӯрпаат нигох карда пой дароз кун». «Аввал бубин ҷои худ, баъд бимон пой худ».
— Неъмат, акнун ту, давом (додан).
— «Ҳафт бор чен куну як бор бур». «Аз гунҷишк тарой, арзан макор».
— Ҳошим, навбати ту.
— «Кори нокардаро карда ҳисоб макун». «Душманро ба шакар куш».
— Дар хона панду насиҳатро ба дафтаратон (кӯчондан). Аз рӯи онон амал (кардан). Ба танаффус (баромадан).
5. Запомните пословицы из диалога.
Ба кӯрпаат нигох карда пой дароз кун. По одёжке протягивай ножки. букв. Поглядев на своё одеяло, протягивай ножки.
Аввал бубин чои худ, баъд бимон пои худ. Не зная броду, не суйся в воду, букв Сначала посмотри на своё место, потом ступай.
Ҳафт бор чен куну як бор бур. Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Аз гунчишк тарсй, арзан макор. Волков бояться — в лес не ходить, букв Боишься воробья, не бросай просо.
Кори нокардаро карда хисоб макун. Не считай сделанным неделанное.
Душманро ба шакар куш. Ласковым словом и камень растопишь, букв. Убей врага сахаром.
6. Обратитесь к Вашему товарищу и попросите его:
1) Отнести книгу в библиотеку. 2) Задать преподавателю вопрос. 3) Побыстрее войти в аудиторию. 4) Рассказать о своём доме. 5) Ничего не брать со стола. 6) Не оставлять дел на завтра. 7) Подойти поближе. 8) Каждый день делать зарядку. 9) Написать это упражнение. 10) Пойти домой и отдыхать.
7. Перепишите, оформив подчёркнутые слова артиклем.
Мард ба ҳавлии мо даромад. Ӯ ба ояндаи хуб умедвории кавй дошт. Ман шунидам, ки дар ин донишгоҳ китобхонаи бузург ҳаст. Рӯз ба вай аз хонааш мактуб омад. Паҳлуи хонаамон фурӯшгохдои зиёд вокеанд. Дар назди чоҳ мӯйсафед ҳозир буд. Ин писар ягон хусусияти барчаста надорад. Як аз бачаҳо сангҳои калонро бо пояш мезад. Ӯ ба синф даромада дид, ки донишчу машгули хондани китоб аст. Вай он вақт макола навишт. Ман шунидам, ки кас дарро мекӯбад. Дар донишкада бо нависанда мулоқот баргузор мегардад. Онҳо дар чойхона вохӯрдаанд. Шоира Гулрухсор он вақт дар истирохатгох дам мегирифт. Моҳи сентябр дар Точикистон идро чашн мегиранд. Дар китобхонаи миллии Фирдавсӣ намоиши китобҳои нависанда барпо мегардад. Дар боғи ҳайвонот хониши парран- да ба кас ҳаловат мебахшад. Тоҷикон кадом чашн доранд бо номи Сада. Шукуфа ба шахр рафтааст.


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
В. Б. Иванов, Е. В. Семенова, Ҳ. О. Хушқадамова
Учебник таджикского языка
для стран СНГ
В двух частях

Часть I
Москва
ИД «Ключ-С»
2009