Tajik Development Gateway на русском языке > Учебник таджикского языка > Учебник таджикского языка – Урок 1 > Учебник таджикского языка – Урок 1 – Упражнение 1

Учебник таджикского языка – Урок 1 – Упражнение 1

Урок 1

Упражнения

Упражнение 1.

1. Произнесите вслед за диктором следующие слова

(слова, помеченные «звёздочкой», подлежат запоминанию):

[о] Нон*, об*, покК*, солЛ*, ном*, шод* забои*, китоб*, дароз*, боздид, либос*, устод*, хонум*, зебо*, тоза*, ситора, бародар*, гуногун бозор*, бодом, доно*, борон, офтоб*, осмон*.

[ӯ] Рӯз*, бӯр, рӯй*, бӯй, нӯл, дӯст*

кӯча*, кӯза, мӯза, сӯзан, бӯса, кӯмак

рӯзнома, мӯрча, мӯйлаб, пӯстин, лӯхтак, зӯрманд

руд – рӯд, бур – бӯр, сум – сӯм, гул – гӯл, хурд – хӯрд, духт – дӯхт.

[ҳ] Ҳаво, ҳайвон, ҳавлй, ҳарф*, ҳозир*, ҳукумат, баҳор, аҳолй, рақим, оҳиста, оқан, даҳон, соҳиб раҳмат*, марҳамат*, илҳом, дахдлат, эҳтиром, камқосил, кӯҳ, моҳ, сиёҳ, гиреҳ, огоҳ, рӯбоҳ

хар – ҳар, худо – худо, хоб – ҳол, бахт – баҳс, хитоб – ҳиҷоб, дахл – дахлез, пахта – паҳна.

[ҷ] ҷигар, ҷорӯб, ҷевон, ҷаҳон, ҷумла, ҷониб, ҷавон* иҷоза, ваҷаб, хориҷй, эҷод, шуҷоат, шаҷара

якҷоя, ҳаҷвия, ҳаҷм, качдил, иҷтимой, зарҷӯ

панҷ, кунҷ, мавҷ, издивоҷ, биринҷ, мизоҷ

чанг – ҷанг, чол – ҷом, чаман – ҷаласа, качал – каҷак, чӯрак – чӯра, ҳачча – ҳаҷҷом. 

[қ] қаяд, қалб, қироат, колин, қонун, кудрат мақола, воқеа, факир, ноқил, миқёс, муқобил, якин акраб, ақл, мақсад, мақбул, қоқма, рақс, якқабата табақ, байрақ, қаймоқ, қошук, шавқ, нутқ

чок – чоқ, кабир – қалам, кӯлоб – қулла, кӯра – қӯра, кабуд – қабул, фарк – фарқ.

[ғ] Ғайрат, ғалат, ғазаб, ғизо, ғуруб, ғамгин* луғат, шағол, иғосат, зуғол, димоғй, дағал нағма, шалғам, муғча, рағбат, яғмо, шуғл, ғавғо, ғулғула дурӯғ, чароғ, юғ, боғ*, иблоғ, дӯғ

ғор – хор, ғурриш – хориш, истиғно – истихроҷ, иғво – ихвон, дудғула – дудхӯрда

гӯл – ғӯл, гоз – ғоз, марг – мурғ, гом – ғор, гуноҳ – ғубор, ягон – яғом

ҷоғ – ҷоҳ, ширдоғ – ширдеҳ, чағона – ҷаҳон, ғӯшт – хуштак, ғамза – ҳамза, илғор – илҳом.

!Нажмите кнопку для воспроизведения упражнения!


Предыдущая страница: «

Следующая страница: »


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
В. Б. Иванов, Е. В. Семенова, Ҳ. О. Хушқадамова

Учебник таджикского языка
для стран СНГ
В двух частях

Часть I
Москва
ИД «Ключ-С»
2009